ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขาย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: AH
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 29.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,922,800
เปลี่ยนแปลง -0.75
% เปลี่ยนแปลง -2.46%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 29.50 / 25,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 29.75 / 63,600
วันก่อนหน้า: 30.50
ราคาเปิด: 30.50
ช่วงราคาระหว่างวัน: 29.25 - 30.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 25.25 - 40.00
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2561 16:36

Intraday Chartบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์