ปรับปรุงเมือ: 19 พฤศจิกายน 2561 16:38

ชื่อย่อหุ้น: AH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 21.60 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,124,000
เปลี่ยนแปลง: -0.10 % เปลี่ยนแปลง: -0.46
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 21.60 / 12,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 21.80 / 6,500
วันก่อนหน้า: 21.70 ราคาเปิด: 21.90
ช่วงราคาระหว่างวัน: 21.50 - 22.40 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 20.90 - 40.00

 

Chart Type


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์