วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561
ขนาดไฟล์ : 2.77 MB.

ดาวน์โหลด
เอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561
2.77 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561
วันที่ : 29 สิงหาคม 2561
2.77 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561
2.20 MB.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่ : 23 เมษายน 2561
1.22 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560
วันที่ : 13 มีนาคม 2561
2.20 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560
วันที่ : 04 ธันวาคม 2560
2.29 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560
วันที่ : 29 สิงหาคม 2560
2.40 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2560
1.95 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2559
วันที่ : 23 มีนาคม 2560
2.43 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2559
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2559
2.09 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559
วันที่ : 25 สิงหาคม 2559
12.69 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2559
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2559
2.00 MB.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วันที่ : 27 เมษายน 2559
2.25 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2558
วันที่ : 09 มีนาคม 2559
2.57 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2558
วันที่ : 09 ธันวาคม 2558
2.26 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2558
วันที่ : 27 สิงหาคม 2558
2.26 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2558
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2558
2.37 MB.
วันพบปะนักลงทุน ประจำปี 2557
วันที่ : 13 มีนาคม 2558
2.95 MB.
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
วันที่ : 09 มกราคม 2558
894 KB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2557
วันที่ : 08 ธันวาคม 2557
2.55 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2557
วันที่ : 28 สิงหาคม 2557
2.50 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2557
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2557
2.67 MB.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
วันที่ : 25 เมษายน 2557
1.51 MB.
วันพบปะนักลงทุน ประจำปี 2556
วันที่ : 18 มีนาคม 2557
4.89 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2556
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2556
3.85 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2556
วันที่ : 29 สิงหาคม 2556
4.07 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2556
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2556
9.42 MB.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
วันที่ : 08 พฤษภาคม 2556
1.91 MB.
วันพบปะนักลงทุน ประจำปี 2555
วันที่ : 28 มีนาคม 2556
10.33 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2555
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2555
10.06 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2555
วันที่ : 27 สิงหาคม 2555
10.38 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2555
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2555
10.49 MB.
วันพบปะนักลงทุน ประจำปี 2554
วันที่ : 16 มีนาคม 2555
11.29 MB.
AAPICO 25th ANNIVERSARY
วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2554
7.75 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2554
วันที่ : 23 สิงหาคม 2554
10.68 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2554
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2554
5.03 MB.
วันพบปะนักลงทุน ประจำปี 2553
วันที่ : 04 มีนาคม 2554
5.14 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2553
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2553
15.19 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2553
วันที่ : 23 สิงหาคม 2553
6.65 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2553
วันที่ : 01 มิถุนายน 2553
7.05 MB.
วันพบปะนักลงทุน ประจำปี 2552
วันที่ : 08 มีนาคม 2553
5.58 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2552
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2552
5.50 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2552
วันที่ : 20 สิงหาคม 2552
2.14 MB.
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2550
วันที่ : 09 มิถุนายน 2550
4.42 MB.


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์