รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2561
9.69 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วันที่ : 4 พฤษภาคม 2560
296 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559
333 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
วันที่ : 27 เมษายน 2558
451 KB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558
วันที่ : 9 มกราคม 2558
342 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
วันที่ : 25 เมษายน 2557
3 MB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2556
85 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
วันที่ : 26 เมษายน 2556
426 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
วันที่ : 27 เมษายน 2555
163 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
วันที่ : 26 เมษายน 2554
185 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
วันที่ : 28 เมษายน 2553
176 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
วันที่ : 27 เมษายน 2552
485 KB


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์