เลือกปี :
ประเภท วันที่ รายละเอียด ดู
วันพบปะนักลงทุน 28 พ.ย. 2561 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561
09.00 - 10.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน 29 ส.ค. 2561 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561
09.00 - 10.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน 30 พ.ค. 2561 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561
09.00 - 10.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 23 เม.ย. 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เวลา 10:00 น. ณ ห้องอโณมา1
โรงแรมอโณมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
วันพบปะนักลงทุน 13 มี.ค. 2561 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560
09.00 - 10.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภท วันที่ รายละเอียด ดู
วันพบปะนักลงทุน 04 ธ.ค. 2560 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560
10.10 - 11.10 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน 29 ส.ค. 2560 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560
15.20 - 16.20 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน 26 พ.ค. 2560 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560
15.20 - 16.20 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 20 เม.ย. 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เวลา 14:30 น. ณ ห้องอโณมา3
โรงแรมอโณมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
วันพบปะนักลงทุน 23 มี.ค. 2560 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2559
10.10 - 11.10 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภท วันที่ รายละเอียด ดู
วันพบปะนักลงทุน 24 พ.ย. 2559 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2559
10.10 - 11.10 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน 25 ส.ค. 2559 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559
10.10 - 11.10 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน 30 พ.ค. 2559 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2559
09.00 - 10.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 27 เม.ย. 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมโมเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 47 ซอยสุขุมวิท 15 เเขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วันพบปะนักลงทุน 09 มี.ค. 2559 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2558
10.10 - 11.10 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภท วันที่ รายละเอียด ดู
วันพบปะนักลงทุน 09 ธ.ค. 2558 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2558
11.20 - 12.35 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โรดโชว์ 02-04 ธ.ค. 2558 Thailand Focus 2015
วันปิดสมุดทะเบียน 27 ส.ค. 2558 เงินปันผล 0.10 (บาท/หุ้น)
วันพบปะนักลงทุน 27 ส.ค. 2558 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2558
10.10 - 11.10 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน 28 พ.ค. 2558 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2558
10.10 - 11.10 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 27 เม.ย. 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
วันปิดสมุดทะเบียน 25 มี.ค. 2558 เงินปันผล 0.10 (บาท/หุ้น)
วันพบปะนักลงทุน 13 มี.ค. 2558 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2557
10.10 - 11.10 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 09 ม.ค. 2558 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
14.30 น. ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประเภท วันที่ รายละเอียด ดู
วันพบปะนักลงทุน 08 ธ.ค. 2557 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2557
09.00 - 10.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ 16 ต.ค. - 14 พ.ย. 2557 Corporate Silent Period
ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2557
วันพบปะนักลงทุน 28 ส.ค. 2557 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2557
10.10 - 11.10 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โรดโชว์ 27-29 ส.ค. 2557 Thailand Focus
วันปิดสมุดทะเบียน 26 ส.ค. 2557 เงินปันผล 0.20 (บาท/หุ้น)
โรดโชว์ 09-13 มิ.ย. 2557 SG-HK Roadshow with SET
วันพบปะนักลงทุน 29 พ.ค. 2557 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2557
10.10 - 11.10 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 25 เม.ย. 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
14.30 น. ณ ห้อง แกรนด์ บอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนํ้า ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 220 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันปิดสมุดทะเบียน 25 มี.ค. 2557 เงินปันผล 0.14 (บาท/หุ้น)
วันพบปะนักลงทุน 18 มี.ค. 2557 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2556
11.10 - 12.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์