ปี ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2560 4.86 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2559 4.13 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2558 3.98 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2557 4.59 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2556 6.89 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2555 1.54 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2554 1.37 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2553 2.62 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2552 1.76 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2551 1.08 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2550 1.04 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2549 980 KB.


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์