นวลพรรณ น้อยรัชชุกร
Email : nuanpun@asiaplus.co.th

ภาสกร หวังวิวัฒเจริญ
Email : pasakorn.w@asiaplus.co.th
สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม
Email : suwat@bualuang.co.th

รัตติกาล พูนวศินมงคล
Email : rattikarn.poo@bualuang.co.th
โดม คุณประยูรสวัสดิ์
Email : dome.ku@countrygroup.co.th
ภัณฑิลา ธาราฉัตร
Email : PhanthilaT@th.dbs.com
สุรชัย ประมวลเจริญกิจ
Email : surachai.p@maybank-ke.co.th
สุโชติ ถิรวรรณรัตน์
Email : suchott@kgi.co.th
ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์
Email : YaninA@phillip.co.th
ประพาฬ ยุคุนธรธรรม
Email : praphan.yu@cgs-cimb.com
ระวีนุช ปิยะเกรียงไกร
Email : raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th
ถกล บรรจงรักษ์
Email : Thakol.b@yuanta.co.th
วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์
Email : warapornw@ktzmico.com
นพพร ฉายแก้ว
Email : nopporn.ch@applewealthsecurities.com
อำนาจ โงสว่าง
Email : amnart.n@ktbst.co.th
ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์
Email : Sirichai@phatrasecurities.com


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์